Alaposan kidolgozott módszer

Nyomtatás

A módszer a legalapvetőbb szavakra, kifejezésekre, nyelvtani formátumokra fókuszál. A teljes kurzus befejeztével, a tanulók megismerik, megtanulják és használni tudnak 5621 leghasználatosabb tűnő szót az angolban. E színt elérése mellett kényelmesen letehetjük pl. a Cambridge First Certificate (F.C.E) nyelvvizsgát. (lapalján részletezem a vizsgaszinteket)