A Bruce Nyelvstúdió által szervezett lakossági nyelvtanfolyamok általános szerződési feltételei

Nyelviskolánkba való beiratkozáskor, amely nyilvántartásba vételttandíjfizetést és felnőttképzési szerződés megkötését jelenti, a Tanuló és a Nyelviskola között jogviszony jön létre, melynek részletei az alábbiak:

1. A Nyelviskola vállalja,

hogy minőségi nyelvoktatási szolgáltatást biztosít a Tanuló részére az előzetesen, a beiratkozáskor egyeztetett tanfolyami időtartamban, helyszínen, nap(ok)on, időpontban, tudásszinten, csoportméretben (normál- vagy minicsoport). A tanfolyam ezen részleteit a Nyelviskola által kiadott Tanfolyami Tájékoztató feltünteti. Amennyiben a Nyelviskola bármely fenti részleten változtatni szeretne, úgy köteles az(oka)t a Tanulóval mielőbb, a tanfolyam megkezdése előtt, de legkésőbb az első órán közölni. Ha a Tanuló számára a változtatás(ok) nem elfogadható(k), úgy a szerződéstől elállhat, s ilyenkor a Nyelviskola a nem teljesített szolgáltatások ellenértékét maradéktalanul visszatéríti.

2. A Nyelviskola vállalkozik arra, hogy az előre meghirdetett

feltételekkel elindítja a tanfolyamot, fenntartja azonban a jogot arra, hogy amennyiben a minimális létszám (normál csoportoknál 6, minicsoportoknál 4 fő) nem jönne össze, úgy az alábbi 3 megoldást ajánlja fel a Tanulónak:
(I.) a tandíj a létszám függvényében megemelkedik /erről a Nyelviskola árlistát ad ki/ – melynek vállalása csakis együttesen történhet és természetesen nem kötelező.
(II.) Át lehet menni egy másik, azonos szintű, más időpontban lévő csoportba, illetve
(III:) ha egyik fenti megoldás sem felel meg a Tanulónak, akkor a Nyelviskola maradéktalanul visszafizeti a befizetett tandíjat.

3. A Nyelviskola köteles az órák maradéktalan megtartására,

az órák pontos kezdésére és befejezésére. Óraelmaradás esetén, ha a nyelviskola lemondásából ered, a csoport és a tanár által egyeztetett időpontban kerül sorra a pótóra.

4. A Tanuló jelentkezésével és a Tanfolyami Tájékoztató átvételével elfogadja a tanfolyam összes részletét 

 /tanfolyami időtartam, helyszín, nap(ok), időpont, tudásszint, csoportméret (normál vagy minicsoport)/. Amennyiben a Tanuló változtatni kíván bármely fenti részleten, a Nyelviskola – lehetőségeihez mérten – igyekszik költségmentesen megoldani a kérést, de nem garantálja azt.

5. A Tanuló köteles a tandíjat egy hónapra előre kifizetni

a Nyelviskolának függetlenül attól, hogy a tanfolyamot végigjárja-e. A tanfolyam idő közbeni befejezése nem jogosítja fel a tanulót a tandíj egészének vagy egy részének a visszakövetelésére. Olyan indokolt esetekben, mint pl. kórház, külföldi utazás, stb. mód van az igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékének későbbi felhasználására, vagy a másra átruházására 1 éven belül. Ezt haladéktalanul jelenteni és igazolni kell a Nyelviskola felé (igénybe nem vett szolgáltatásnak a személyesen történt bejelentést követő időszak időarányos tandíja minősül), amely a tanfolyami bónt ez alapján kiadja.

7. A beiratkozáskor egy havi tandíj befizetendő készpénzben vagy banki átutalással,

A beiratkozáskor a jelentkezők sorrendjében tudjuk kielégíteni az igényeket. A beiratkozást követően is elfogadunk jelentkezéseket, abban az esetben, ha van hely az adott csoportban. Késői jelentkezés /csoport betelte/ esetén a Nyelviskola igyekszik helyet találni a Tanulónak, de nem garantálja azt.

8. A Nyelviskola a Tanuló adatait bizalmasan kezeli

azt külső személynek át nem adja, a megadott e-mail címre tájékoztató levelet küld mindaddig, amíg a Tanuló nem kéri ennek ellenkezőjét.

Üzemeltetői adatok:

  • Üzemeltető: Absalom Bruce Dale
  • Székhely: 4026 Debrecen, Kálvin tér 14. fsz.3
  • Adószám: 60626480-1-29
  • Nyilvántartási száma: 21790491
  • Szerződés nyelve: magyar
  • Elektronikus elérhetőség: bruceangol@gmail.com
  • Telefonos elérhetőség: +36 30 665-2970
  • Számlaszám: 1177305400990406
  • Nyilvántartásba vevő hatóság: Debrecen települési önkormányzat jegyzője